CÔNG NGHỆ - - 06/08/2019 15:13
Với tình trạng siêu lạm phát hiện tại, người dùng Venezuela phải tìm nhiều giải pháp để được tiếp cận công nghệ mới.
CÔNG NGHỆ - - 06/08/2019 08:20
Mua smartphone tại quốc gia mà người dân đi chợ phải dùng xe đẩy để trở tiền, thì sẽ như thế nào?
GAME ONLINE - - 14/04/2019 15:07
Tiền điện tử có thể là tương lai cho một nền kinh tế tự do, nhưng ngay lúc này đây lại đang bị lợi dụng như một công cụ kiểm soát tự do của công dân.
GAME ONLINE - - 14/04/2019 15:07
Tiền điện tử có thể là tương lai cho một nền kinh tế tự do, nhưng ngay lúc này đây lại đang bị lợi dụng như một công cụ kiểm soát tự do của công dân.
Xem thêm