CÔNG NGHỆ - Phong Vũ - 23/03/2020 17:00
(infogame.vn) - DX12 Ultimate không phải là một bước nhảy vọt so với DX12 tiêu chuẩn, API đồ họa được phát hành lần đầu tiên vào năm 2014 mà phiên bản Ultimate này đang phát triển.
GAME OFFLINE - - 21/03/2020 10:00
Các tín đồ của PS5 và Xbox đâu hết rồi.
CÔNG NGHỆ - Phong Vũ - 17/03/2020 15:00
(infogame.vn) - Những thẻ mở rộng 1 TB đó sẽ sao chép toàn bộ tốc độ và hiệu suất của bộ nhớ trong của Series X. 
Xem thêm